>, Uncategorized>10 mil ortssammanbindande nät

10 mil ortssammanbindande nät

På uppdrag av Övik Energi

Inframix har fått i uppdrag av Övik Energi att bygga 10 mil fibernät ortsammanbindande fibernät under sommaren 2018 i områdena Nätra, Skorped och efter Sagavägen inom ramen för det regionala projektet DIG2020. Nätet kan beskrivas som fibernätets ”motorväg” och kommer att binda samman kommunen och länets fibernät. När detta nät är klart kommer Övik Energi dra fram fiber till företag och hushåll längs sträckorna.

Gör kommunen mer attraktiv

”Det nya nätet kommer att bidra till tillväxt och utveckling i regionen och göra kommunen mer attraktiv att både bo och verka i”, säger Maria Olsson, affärsområdeschef elhandel och fibernät.

”Framtidssäkrat fibernät kommer framför allt att öppna möjligheter för företagande på landsbygden. Det kommer att öka tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för att leva och verka på landsbygden”, säger Maria Olsson, affärsområdeschef på Övik Energi.

”Idag är kommunikationsmöjligheterna på landsbygden begränsade. Mobila lösningar fungerar inte överallt och det traditionella telefonnätet försvinner. Den gemensamma satsningen i länet gör att länet länkas samman genom flera möjliga vägar vilket ökar driftsäkerheten”, säger Olsson.

Övik Energi

Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet.

Projekt Dig.2020

Projekt Dig.2020 är namnet på Västernorrlands satsning på ett ortssammanbindande bredbandsnät som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland samt länets kommuner och kommunala bolag. Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland.