ICT Education

2018-08-28T09:50:20+00:00

"Branschen lovordar våra utbildningar. På Yrkeshögskolan får hela 90 procent jobb efter utbildningen." John Eriksson, Utbildningsansvarig på ICT Education