>Fiberprojekt

Fiberprojekt

Totalentreprenad inom fiberoptik

Inframix bygger framtidens fiberoptiska bredbandsnät med marknadens senaste teknikstandarder och fokus på kvalitet och robusthet. Vi tar ett helhetsansvar från förstudie till färdigt nät och slutdokumentation men kan även hjälpa till med delar av entreprenaden vid behov.

FTTx-avdelningen i Sverige förfogar över ett 50-tal fibertekniker och 15 projektörer. Där utöver besitter Inframix ett tjugotal projektledare med flerårig branscherfarenhet både inom telekom och anläggning. Vi har Sverige och Finland som vårt huvudsakliga arbetsfält. Med ett tiotal lokalkontor finns vi alltid nära dig.

Vi bygger digital infrastruktur med optofiber

Till år 2025 ska alla i Sverige ha tillgång till höghastighets-bredband har regeringen beslutat. I samarbete med nätägare förverkligar vi de fysiska näten som krävs. Med hjälp av optisk fiber skapar vi en stabil infrastruktur för framtidssäker kommunikation. Fiberoptik är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar och har i princip obegränsad kapacitet för digital trafik. Den optiska fibern överför digitala signaler med ljusets hastighet och oftast använder man inte ens en procent av den tillgängliga kapaciteten.