>>Nytt uppdrag från Övik Energi

Nytt uppdrag från Övik Energi

Inframix har ingått avtal med Övik Energi AB om att bygga FTTx projekt i sex områden i Örnsköldsvik. Projekten planeras att byggas och slutföras under 2018.

Övik Energi

Övik Energi är ett kommunalägt energibolag. Företaget ska av kunderna upplevas vara den självklara energi- och IT-kommunikationsleverantören inom Örnsköldsviks kommun. Verksamheten har en historia som går tillbaka till slutet av 1800-talet, och sysselsätter idag över 100 personer. Förutom produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder man bredband via fibernät.