>Om Inframix

Om Inframix

Totalentreprenad inom fiberoptik

Inframix grundades 2009 i Sundsvall, då med inriktning på anläggningsarbeten. Sedan dess har företaget utvecklats till vad som ska vara det självklara valet vad gäller byggnation av infrastruktur i ledningsformat. Inframix är sedan Maj 2017 ett av bolagen i finska koncernen Andament Group OY med säte i Finland. Inträdet i Andament Group har medfört möjligheter till att fortsätta utveckla Inframix i den takt som marknaden idag kräver, där vi till exempel har en avdelning som planerar för framtidens fortsatta utveckling av det vi idag kallar för modern infrastruktur.

Inframix har som mål att vara det självklara valet vid byggnation av fibernät. Med den ledande spetskompetensen i branschen har vi kunskapen och kontaktnätet att utföra ”nyckelfärdiga” lösningar till våra kunder, stora som små. Inframix är fördelat över hela Sverige med huvudkontoret i Sundsvall och verksamheten styrs från lokala kontor på strategiska platser.

Inframix jobbar med en modern maskinpark från dom ledande leverantörerna inom optoteknik och projekteringsverktyg. FTTx-avdelningen i Sverige förfogar över ett 50 tal fibertekniker och 15 projektörer. Där utöver besitter Inframix ett tjugotal projektledare med flerårig branscherfarenhet både inom telekom och anläggning. Inframix erbjuder självklart sina kunder lösningar för dom aktiva delarna i näten där personal med flerårig erfarenhet inom området löser problemen från ax till limpa.

-Inframix bygger framtidens digitala infrastruktur

Andament Group

Inframix ABs tillhör finska infrastruktursektorn och koncernen Andament Group. Moderbolaget grundades i Kalajoki i Finland, ett privatägt familjeföretag. Andament Group har vuxit snabbt under 2010-talet bl a genom etablering av dotterbolag och företagsförvärv.

Andament group

Andament Group är indelat i sju dotterbolag. Varje företag fokuserar på sin kärnverksamhet. Företagen inom koncernen har ett kontinuerligt samarbete och verkar framgångsrikt gemensamt i projekt. Kunden får via respektive bolag tillgång till hela koncernens kompetensområden. Andament Group har kontor på 17 olika orter i Finland och även i Kiruna i norra Sverige och Tallinn i Estland. Koncernens totala omsättning år 2014 uppgick till ca 1 miljard kronor. Koncernen sysselsätter idag över 300 personer.
Läs mera om Andament Group >