>>Inframix förvärvar Top Fibre AB

Inframix förvärvar Top Fibre AB

Topfibre har utfört avancerade fibertekniska installationer i tio års tid och har ett tjugotal anställda med kontor i Hultsfred och Uppsala. Topfibre försattes i konkurs i mars 2018 och affären är således en så kallad inkråmsaffär.

Topfibre har arbetat med fiberoptiska lösningar och är specialiserade på mätning och skarvning. Företaget är baserat i Hultsfred, men verkar i hela Sverige och Europa. Företaget bildades 2007 av vd Per Ljung som drivit företaget tillsammans med Ulrika Ljung.

 

”Tack vare detta förvärv får vi en stark etablering även i region syd, i bland annat Blekinge, Småland och Skåne. Dessutom tillför vi avancerad teknisk kompetens som gör Inframix erbjudande svårslaget i Sverige”, säger Rasmus Mikalesson, vd på Inframix.

Topfibre gör allt från projektering till byggnation och inskarvning av kabel.
Topfibre arbetar bland annat med föreningar som bygger egna fibernät, s k ”byfiber”. Under Topfibres internationella uppdrag arbetar man med skarvning av sjö- och havskablar, längre mätningar, styrsystem till vindparker, mätning eller ren övervakning. Bland annat övervakar och dokumenterar man arbetet då TeliaSonera International Carriers atlantkabel behöver underhållas.

Per Ljung, tidigare vd för Topfibre, tar nu rollen som teknisk chef på Inframix.