>>Inframix förvärvas av Skarta AB

Inframix förvärvas av Skarta AB

Inframix förvärvas av Skarta AB, och ingår nu mer i koncernen Andamentgroup OY. Ett strategiskt förvärv för att kunna fortsätta utveckla Inframix till den potentialen som finns. Tillsammans med koncernen har vi lätt att bryta ny mark och ta snabba investeringsbeslut och på så vis fortsätta att växa fram i Skandinavien. I förvärvet etablerades Inframix på ett flertal platser i Finland samt i Kiruna och Uppsala i Sverige.

Inframix ser ljust på framtiden och den pågående expansionen. Under 2017 räknar vi med att etablera folk och påbörja arbeten i såväl Norrbotten i norr som Blekinge i söder. Likväl väntar vi oss ett flertal nya ramavtal runt om i landet för att inleda nya samarbeten.

“Det finns ingenting som är roligare än att få vara med och göra denna resa, det verkar bara vara fantasin som kan sätta gränserna”, säger Rasmus Mikaelson, vd på Inframix.

“Det finns ingenting som är roligare än att få vara med och göra denna resa, det verkar bara vara fantasin som kan sätta gränserna”, säger Rasmus Mikaelson, vd på Inframix. “Vi ska fortsätta knyta till oss den bästa personalen för att på så vis fortsätta vara marknadsledande och inneha den spetskompetens som våra konkurrenter saknar.

Maskinpark optofiber

Inframix har i dagsläget en mycket modern maskinpark för fiberarbeten, blåsmaskiner från Fremco och Plumetaz, svetsar från sumitomo, mätinstrument från EXFO och Anrit-su samt blåspistoler från Hexatronic.

Maskinpark entreprenad

Inframix har ett tiotal entreprenadmaskiner i blandade storlekar och modeller, den största väger 25 ton och den minsta 3 ton. Maskinerna går uteslutande på kabel och slangförläggning i våra egna projekt.