>>Vi söker fiberprojektörer

Vi söker fiberprojektörer

En förutsättning för tjänsten är att du besitter god kunskap inom telekomnätsuppbyggnad och har viljan att driva uppdrag från start till mål.

Vi ser även att det finns personliga egenskaper som affärsmannaskap, arbetsstrukturering och planeringsförmåga, initiativförmåga, handlingskraft, vilja och engagemang, CAD-utbildning och förhandlingsvana.

Som fiberprojektör kommer du att ansvara för planering och dokumentation av fiberoptiska nät till slutanvändare i FTTx- nätet. Arbetet består av att ta fram kartor, skisser och ekonomiska kostnadskalkyler för olika nät, byalag, kontors- eller fastighetsnät, villakvarter eller ett större bostadsområden med flerfamiljshus.

Nätstrukturen kommer bestå av kombinationer av standardkanalisation, mikrokanalisation, mikrokabel och blåsfiber och till detta fogas nätmaterial i form av termineringsutrustning, fiberuttag, m m. Du kommer att vara väl förtrogen med de senaste landvinningarna inom fiberoptiska installationstekniken.

Kulturen inom Inframix präglas av öppenhet och ett stort mått av eget personligt ansvar för att arbetet skall kunna utföras på bästa möjliga sätt. Vi värdesätter en hög grad av produktivitet, goda resultat och engagemang hos alla som jobbar hos oss.

Kvalifikationer

  • B-körkort
  • Datorvana